Het belang van een elektrische keuring

Het belang van een elektrische keuring

Elektrische installaties worden volgens de regels van het AREI, het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties, gecontroleerd op veiligheid en betrouwbaarheid. Want door tijdige controle voorkomt u brand en elektrocutie. Onnodig te vermelden dat een elektrische keuring dus van levensbelang kan zijn!
Het certificaat, dat u ontvangt na een elektrische keuring, verschaft u inzicht of de installatie voldoet aan de regels en wettelijke bepalingen. Dit certificaat is belangrijk, want uw verzekering kan, bijvoorbeeld bij brand, het verslag van de elektrische keuring opvragen dat aantoont dat uw installatie door een erkend expert is gekeurd.

EPC, het energieprestatiecertificaat

Naast veiligheid is de energiescore de belangrijkste reden voor een elektrische keuring van een woning, met name bij verkoop of verhuur. Het energieprestatiecertificaat is daarbij een verplicht document, dat alleen door een erkende energiedeskundige kan worden afgegeven. Het certificaat stelt geen eisen aan de elektrische voorzieningen, maar is puur informatief, om de energiezuinigheid van een huis te kunnen beoordelen.
Het EPC blijft 10 jaar geldig, en alleen bij daadwerkelijke veranderingen, zoals bijvoorbeeld isolatie, kan het zinvol zijn om een nieuwe elektrische keuring te laten uitvoeren.

De uitslag van de elektrische keuring

Tijdens een elektrische keuring wordt het EPC berekend op basis van meerdere factoren, zoals gebruikte bouwmaterialen, isolatiewaarden van dak, ramen en deuren, en de installaties voor warm water en verwarming. Deze score geeft aan wat het jaarlijkse verbruik van de woning zal zijn. Dit getal wordt kenbaar gemaakt op een kleurenbalk, waarbij rood staat voor energieverslindend en groen voor energiezuinig . Naast deze score bevat het EPC ook informatie over de resultaten van de elektrische keuring, en aanbevelingen over mogelijke energiebesparende investeringen.

Wanneer is een elektrische keuring verplicht?

Vanaf 2008 is een elektrische keuring van de installatie wettelijk verplicht bij de verkoop en verhuur van woningen die zijn gebouwd vóór 1981. Het EPC moet beschikbaar zijn vanaf het moment dat de woning te koop wordt aangeboden. Daarom is het zaak om deze elektrische keuring tijdig aan te vragen, om te voorkomen dat de verkoop wordt opgeschort tot de notaris een geldig certificaat van de elektrische keuring heeft ontvangen.
Het keuringsverslag van een elektrische keuring mag overigens negatief zijn, want dit betekent niet dat de woning niet verkocht kan worden. Als de installatie na de elektrische keuring niet voldoet aan de eisen van het AREI, dient de koper echter binnen anderhalf jaar de elektrische installatie in orde te brengen. Als er geen EPC aanwezig is, riskeert de eigenaar een boete die kan oplopen tot 5000 euro.

Werkwijze bij een elektrische keuring

Het uitvoeren van een elektrische keuring betekent dat er een inspecteur langskomt om de installatie te toetsen. Hij controleert de elektrische installatie in de woning, waarbij ook diverse metingen worden uitgevoerd. Daarnaast wordt bekeken of de elektrische schema’s stroken met de bedrading ter plaatse.

Voor aanvang van de elektrische keuring dient u te beschikken over documentatie over de gebruikte bouwmaterialen en een situatieschema, waarin nauwkeurig alle elektrische punten in huis zijn weergegeven. Daarnaast is het noodzakelijk dat de expert toegang krijgt tot de ruimte waar de verwarmingsinstallatie staat opgesteld. Na de elektrische keuring wordt de energiescore berekend, en kan het EPC worden opgemaakt, waarna u het officiële certificaat ontvangt.

Particulieren, die een elektrische keuring aanvragen t.b.v. een energieadvies voor hun woning, kunnen daarmee een fiscaal voordeel behalen, want 40% van de factuur kan als belastingvoordeel worden geboekt. Daarbij verstrekken wij u een toelichting over de elektrische keuring, en berekenen wij uw te behalen voordeel bij energiebesparende maatregelen. Dat kan dus voordeliger uitpakken dan u denkt